Home > Livno > U Vladi HB županije održan sastanak o nasilju u obitelji

U Vladi HB županije održan sastanak o nasilju u obitelji

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije 5. lipnja 2018. godine predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi Hercegbosanske županije održao je radni sastanak s predstavnicom Gender Centra  FBiH, Fatimom Bećirović.

Na sastanku se razgovaralo o potpunoj realizaciji obveza prema članku 37. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji , imenovanju koordinacijskog tijela, među ostalim, donošenje programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji kao i sljedećim koracima u realizaciji projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektoriskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“ kako bi se osigurala održivost rada nadležnih institucija u ovoj oblasti.

Realizacija ovog Projekta na području Hercegbosanske županije počela je u rujnu 2016. godine, te obuhvaća podršku radnim sastancima koordinacijskih tijela i multisektorskim timova, kao i edukaciju profesionalaca, osnaživanje, podršku u radu i realizaciji projekta na lokalnoj razini. Posebnu ulogu u implementaciji aktivnosti imaju predstavnici nadležnih institucija policije, zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, pravosuđa i nevladinih organizacija.

U okviru realizacije UN Women programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u Bosni i Hercegovini“  koji financijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekt „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“. Cilj projekta je podržati rad županijskih koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji.

Priopćeno je iz Vlade HB županije.