U utorak sjednica Gradskog vijeća Livna

U utorak 20. studenog 2018.godine održat će se sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o načinu izrade izmjene i/ili dopune važećeg detaljnog plana prostornog uređenja i donošenja plana parcelacije, potom informacija o stanju na lokacijama za privremeno odlaganje građevinskog otpada na području Grada Livna te informacija o stanju u osnovnim školama. Početak sjednice je u devet sati. Kompletan dnevni red je u privitku.