U TOMISLAVGRADU I LIVNU održani sastanci za uspostavu općinskog referalnog mehanizma

U okviru Programa sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u Tomislavgradu i Livnu održani su sastanci predstavnika centara za socijalnu skrb/mentalno zdravlje, općinskih eksperata za Program sekundarne prevencije (pedagoga i psihologa iz osnovnih škola), te predstavnika policijskih uprava, a s ciljem uspostavljanja općinskih referalnih mehanizma.

Riječ je o mehanizmu koji ima za cilj da podrži implementaciju „Individualnog plana brige“ (IPB), u sklopu Programa sekundarne prevencije. IPB je osmišljen da dijete u srednjem ili visokom riziku od neprihvatljivih oblika ponašanja ili riziku da postane žrtva nasilja nad ili među djecom.

Predavači i voditelji aktivnosti na uspostavi općinskih referalnih mehanizama bili su doc. dr. Ilija Krišto i prof. dr Ivana Zečević, ekspert razvojne psihologije, koji su upoznali prisutne da implementacija „Individualnog plana brige“ zahtijeva usku suradnju stručne službe osnovne škole sa stručnjacima iz centra za socijalni rad i / ili centra za mentalno zdravlje, pa se iz tog razloga nametnula potreba uspostavljanja općinskog referalnog mehanizma. Prof. Zečević uz to je objasnila i značaj izrade plana brige za djecu uključenu u Program sekundarne prevencije.

U narednom periodu planirani su sastanci za uspostavu općinskih referalnih mehanizama i u ostalim općinama i gradovima HBŽ.
Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u svim školama Hercegbosanske županije, realizira se od kolovoza 2020. godine na zahtjev Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Vodeći partner u provođenju programa je Ured UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, tehnički partner je humanitarna organizacija „Genesis Project”, a program se realizira pod pokroviteljstvom Vlade Švedske, priopćeno je iz  „Genesis Project”.

www.tomislavnews.com