Home > BiH > U tijeku dva poziva za Interreg Danube Region Programme

U tijeku dva poziva za Interreg Danube Region Programme

Program INTERREG Danube Region Programme otvara mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja. Obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku), te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu).

U tijeku je drugi poziv u okviru  programa transnacionalne suradnje Interreg Danube Region Programme.   Ukupan proračun drugog poziva iznosi 38.749.913 EUR, a maksimalno sufinanciranje Europske Unije po projektu iznosi 80%. Rok za prijavu i podnošenje prijedloga projekata je 3. travnja 2024. godine, do 14:00 sati.

Prijave su otvorene za specifične ciljeve:

SC 2.2 Prilagođavanje klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa (5.960.525 EUR),

SC 2.3 Pristup vodi i održivo upravljanje vodama (4.524.737 EUR),

SC 2.4 Zaštita i očuvanje prirode i bio raznolikost (4.854.160 EUR),

SC 3.1 Tržišta rada i pristup kvalitetnom zapošljavanju (4.563.214 EUR),

SC 3.2 Obrazovanje, obuka i doživotno učenje (4.563.214 EUR),

SC 3.3 Kultura i održivi turizam (6.102.298 EUR)  i

SC 4.2 Institucionalni kapaciteti za teritorijalnu i makro regionalnu upravu (8.181.765 EUR).

Više informacija o pozivu, načinu prijave i ostalim uvjetima na linku:  OVDJE

Također, aktualan je i poziv za dostavu projektnih prijedloga za male projekte Seed Money Facility  (SMF). Zainteresirane javne i privatne organizacije projektne prijedloge mogu dostaviti zaključno do  3. travnja  2024. godine u 14:00 sati.

Kroz poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (SMF) želi se pokrenuti razvoj strateških projekta koji su u skladu s prioritetima Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), a projektni prijedlozi podneseni u okviru ovog poziva moraju biti usklađeni najmanje s jednim od 12 prioritetnih područja (PA), te se jasno odnositi na akcijski plan i ciljeve EUSDR-a.

Vrijednost poziva je 3,6 milijuna eura iz INTERREG fonda, a maksimalni iznos sufinanciranja Europske unije po projektu iznosi 80%.

Sve  informacije i potrebna dokumentacija dostupni su na linku: OVDJE

Za sva dodatna pitanja i pomoć na raspolaganju je nacionalna kontakt točka za BiH:  Direkcija za Europske Integracije BiH.

Vladahbz