Home > Županija > U Šumariji Glamoč zasađeno 148 600 sadnica bora

U Šumariji Glamoč zasađeno 148 600 sadnica bora

31. listopada završeno je pošumljavanje na predjelu Obljaj u 147.odjelu na G.J. Bunarić koje je trajalo 18 dana. Na poslovima pošumljavanja je bio angažiran 121 povremeni radnik i 22 radnika Šumarije Glamoč. U ovoj hvale vrijednoj radnoj akciji sudjelovali su i učenici O.Š. „Glamoč“ koji su na ovaj praktičan način imali edukaciju o pošumljavanju i važnosti pošumljavanja, te učenici SSŠ koji su imali praktičnu terensku nastavu u sklopu svojih redovitih školskih aktivnosti u trajanju od dva dana.

Zasađeno je ukupno 148 600 sadnica bijelog i crnog bora, na površini od 59,44ha. Pošumljavanju su nazočili i izršni direktor za poslove šumarstva, gosp. David Mijoč, rukovoditelj službe za uzgoj i zaštitu šuma,gosp. Tomislav Mioč sa suradnicima, v.d. upravitelja Rasadnika Pržine, gosp. Mirko Krivić sa suradnicima, upravitelj Šumarije Glamoč, gosp. Ivica Kasalo te pomoćnik upravitelja za poslove uzgoja i zaštite šuma, gosp. Nikla Srdić. Oni su svojim stručnim i praktičnim primjerom sugerirali na eventualne propuste prilikom pošumljavanja, te su na taj način doprinijeli kvalitetnijem izvođenju radova u okviru pošumljavanja.