U Sarajevu započeo simpozij „Dani kvaliteta u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022“

U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) u Sarajevu se od 7. do 9. prosinca 2022. godine održava godišnji simpozij „ Dani kvaliteta u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022“ pod tematskim nazivom „ Održivo unapređenje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga“. Simpoziju prisustvuju predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Momčilo Bajić, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad, Ivanka Živković te djelatnici Doma zdravlja Tomislavgrad. Domu zdravlja Tomislavgrad prije mjesec dana Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH uručila je certifikate čime je uspješno okončan proces akreditacije i certifikacije. Certifikacija i akreditacija AKAZ-a je dokaz o uspostavljenom sustavu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta i strateškom opredjeljenju u smislu daljnjeg razvijanja, održavanja i poboljšanja sustava kvaliteta i sigurnosti u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Simpozij „ Dani kvaliteta u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022“ tradicionalna je manifestacija koja se održava već deset godina, namijenjena je koordinatorima kvalitete, vanjskim ocjenjivačima, direktorima zdravstvenih ustanova, zdravstvenim radnicima i suradnicima, a za cilj ima prvenstveno pružiti kontinuiranu edukaciju i usvajanje novih znanja iz oblasti kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu kako bi proces pružanja zdravstvenih usluga mogao biti dugoročno održiv i kontinuiran. Tijekom trajanja simpozija veliki značaj i naglasak se predaje ulozi menadžmenta u cjelokupnom procesu kvalitete pružanja zdravstvene usluge, jer menadžment ima ključnu ulogu u definiranju misije i vizije zdravstvene ustanove kao i u standardizaciji radnih procesa kroz odobravanje organizacijskih politika i kliničkih procedura.