Home > Livno > U petak 9. lipnja potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija za 2022./23.

U petak 9. lipnja potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija za 2022./23.

Obaviještavaju se dobitnici stipendija Grada Livna za akademsku 2022./23. godinu da je potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija u petak 9. lipnja 2023., u 12:00 sati u prostorijama Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Livna u Velikoj vijećnici. Stipendisti su na potpisivanje Ugovora dužni donijeti potvrdu banke o broju računa na koji će se isplatiti stipendija.

Studenti koji su u međuvremenu ostvarili pravo na studentsku stipendiju od strane nekog drugog tijela, ustanove ili slično, iako se nalaze na listi dobitnika stipendija Grada Livna,  sukladno članku 2. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih studenata, studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studenata-djece branitelja („Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 2/22)  ne mogu ostvariti pravo na ovu stipendiju.

Grad Livno