Preminuo poznati svećenik rođen u Šujici

U Svećeničkom domu u Mostaru danas je preminuo don Mihovil Zrno, rođen u Galečiću, a bio je župnik u Župi Prisoje od 1983. do 2009. godine. Dom Mihovil je rođen je 02. svibnja 1945. godine u Galečiću, župa Šujica, općina Tomislavgrad.

Osnovnu je školu završio u Šujici, a gimnaziju u Zadru. Filozofsko-teološki studij je završio u Splitu, gdje je ređen za đakona. Za svećenika je zaređen u Studencima 29. lipnja 1971. Službu župnika u Drežnici je obnašao od 1972. do 1983. godine, a župnika u Prisoju od 1983. do 2009. godine. U ovih 26 godina u župi Prisoje, don Mihovil je ostavio veliki trag, kako na duhovnom tako i na materijalnom dobru za ovu župu.

Župljani su ga cijenili kao izuzetnu osobu, koji je skoro cijeli svoj pastoralni rad posvetio ovoj župi, a kojemu bi po potencijalu, erudiciji i predanosti svojoj službi, možda više odgovarala prvostolnica.

Došao je 1983. god. na obavljene pripremne radove za izgradnju nove župne kuće, koju je onda i sagradio uz pomoć župljana, u razdoblju od 1983 – 88. Župnu crkvu „Uznesenja BDM“ sagrađenu neposredno pred početak Drugoga svjetskog rata od lijepog klesanog kamena, don Mihovil, zajedno sa župljanima je temeljito obnovio i preuredio od 1991 – 97. godine, koja je nakon što je dovršena obnova i posvećena. Uz crkvu, u sklopu njenog dvorišta sagradio je i mrtvačnicu, te započeo i uređenje crkvenog dvorišta.

Također je u brdu iznad župne kuće, opet na poticaj župljana uredio postaje križnog puta – kalvariju , koja završava oltarom i brončanim kipom „USKRSLOGA KRISTA“, koji sa svojim raskriljenim rukama sa vrha kalvarije, simbolično kao da je zagrlio cijelo Prisoje, a preko njega i cijeli svijet.

Na groblju Glavičice u Dučiću, je na temeljima stare kapelice koja je u potpunosti uklonjena započeo gradnju nove kapelice srca Isusova, u sklopu koje je i mrtvačnica. Kapelica ima oblik jedra, u vrhu kojeg je i mali zvonik s pripadajućim zvonom, a može primiti do 60–tak osoba. Također i na groblju Maletovac je obnovio kapelicu i ogradu groblja. Nakon 38 godina predanog pastoralnog rada, umirovljen je zbog ozbiljnih zdravstvenih teškoća. A poslije uspješnog bolničkog liječenja i oporavka, trenutno boravio u svećeničkom domu u Mostaru.

bljesak.info