Home > Livno > U Livnu s radom počinje edukacijsko rehabilitacijski kabinet

U Livnu s radom počinje edukacijsko rehabilitacijski kabinet

Trenutno u Hercegbosanskoj županiji ima oko 280 djece s poteškoćama u razvoju.

Nažalost, zbog ograničenih resursa zdravstvenih ustanova ova djeca nisu u mogućnosti dobiti punu zdravstvenu njegu.

Međutim, od 2.svibnja, u Livnu s radom počinje edukacijsko rehabilitacijski kabinet “Siguran korak” koji će korisnicima pružati usluge rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju.

“U našoj županiji ima oko 280 evidentirane djece s teškoćama u razvoju. A taj broj bi mogao biti i veći. Kako ne mogu dobiti dovoljan broj tretmana u javnim zdravstvenim ustanovama odlučila sam se na otvaranje kabineta”, rekla je za Livno Online Martina Karadža, osnivačica edukacijsko rehabilitacijskog kabineta “Siguran korak”.

Iako je pojedinim roditeljima teško priznati da im dijete ima teškoća u razvoju, Martina ističe kako je bitno što ranije krenuti s terapijama.

“Roditelji čim uoče da s djetetom nešto nije u redu bi trebali krenuti s terapijama. Nažalost, u većini slučajeva kasne i s terapijama krenu tek kada vide da im dijete ima problema s govorom. To je negdje oko treće godine. Ima i drugih znakova koji upućuju na teškoće u razvoju. Poput nereagiranja na podražaja ili kada dijete ne iskazuje svoje potrebe. “, objašnjava nam Martina.

“Prvi korak u terapiji je procjena gdje vidimo u kojem dijelu razvoja dijete ima problem. Nakon toga krećemo s liječenjem. Bitno je spomenuti da se sve odvija kroz igru tako da dijete nije svjesno niti procjene niti da dobiva liječnički tretman. Bitna je i uloga roditelja koji su nazočni prilikom terapija. Oni bi i u vlastitom domu trebali kroz igru ponavljati ono što vide na terapiji. Prema nekim normama djetetu je potrebno bar 45 minuta tjedno boravka s rehabilitatorom.”, ističe Martina.

Martina na kraju naglašava kako je vrlo važno rano uočiti problem s djetetom i krenuti s terapijama što prije kako bi šanse za napredak bile veće.

Više informacija o edukacijsko rehabilitacijskom kabinetu “Siguran korak” možete pronaći na instagramu @sigurankorak_.

Martina Karadža

Martina Karadža je magistar rehabilitacijske edukacije. Školovanje je završila na Sveučilištu u Mostaru gdje je svih pet godina studiranja radila s djecom s teškoćama u razvoju. Iskustvo je stjecala i na poliklinici za zdrav razvoj djece i mladih “Docus” u Splitu.

Uloga edukacijskog rehabilitatora u ranoj intervenciji

Uloga edukacijskog rehabilitatora u ranoj intervenciji je procjena djetetovog cjelokupnog razvoj, provodi individualni razvojni program, daje smjernice roditeljima za daljnji rad i pruža im podršku za svakodnevne aktivnosti. Provođenjem procjene vrši se daljnje planiranje i postavljanje ciljeva koji će doprinijeti cjelokupnom djetetovom razvoju na svim razvojnim područjima (motorike, spoznaje,komunikacije, socio-emocionalnog razvoja i senzorike).

Edukacijski rehabilitator vrši opservaciju i evaulaciju kroz duži vremenski period kako bi se mogao pratiti daljnji djetetov napredak i razvoj.

 

Usluge koje nudi kabinet SIGURAN KORAK:

  • jednostavna procjena s pisanim mišljenjem (45min)
  • složena procjena s pisanim mišljenjem (90min)
  • ADOS dijagnostika
  • edukacijsko rehabilitacijska terapija

 

Edukacijsko rehabilitacijski kabinet

SIGURAN KORAK

Župana ŽELIMIRA 70, 80101 LIVNO

Terapeut: mag.rehab.educ. Martina Karadža

Tel./Wp: +387 63 257 464

Email: sigurankorak.edurehab@gmail.com

Instagram: sigurankorak_

livno online