Home > Livno > U Livnu održana radionica za građane-novinare

U Livnu održana radionica za građane-novinare

U sali za sastanke Hotela Park jučer je održana radionica “Građani novinari”. Razgovaralo se o fukcioniranju modela građani-novinari, na koji način se može uključiti u ovaj program, o objavljivanju sadržaja na stranici IMEP.ba, o temama kojima se može baviti i na koji način aplicirati za grantove.

Rubina Čengić prezentirala je grantove za New Voices ili Nove glasove koji su predviđeni u iznosima od 2.000 do 5.000 dolara.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i OTVORENA MREŽA (OM) u BiH realiziraju USAID-ov Program jačanja profesionalnih medija (IMEP).

Riječ je o petogodišnjem programu koji se realizira na području cijele BiH te kako je Čengić istaknula: “Do sada smo dodijelili otprilike 42 granta za građane-novinare iz BiH. Širok je spektar tema kojima se ljudi bave, pišu tekstove, objavljuju slike, prave video materijale na društvenim mrežama, blogovima, našoj stranici IMEP.ba, snimaju dokumentarce,.. Bitno je jedino da na pravi način, u dvije rečenice možete objasniti što želite raditi i na koji način to doprinosi zajednici”.

Media Lab je dio programa IMEP.ba koji se nalazi u prostorijama CPDC-a u Sarajevu. Kroz ovaj program Media Lab nudi tehničku podršku, učenje, informiranje i usavršavanje, a članstvo je besplatno.

Više informacija možete pronaći na stranici IMEP.ba.

IMEP je USAID-ov program koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH jačanjem održivosti medija, podizanjem kvaliteta medijskog sadržaja, izgradnjom kompetencija novinara, pružanjem pravne podrške medijima i novinarima, kao i aktivnim uključivanjem građana i građanki u medijski prostor, uz snažnu promociju nezavisnih medijskih glasova u BiH. Realiziraju ga CPCD i OM.