U Livnu održan sastanak “Građani za odgovornu lokalnu upravu”

Centar za građansku suradnju Livno, organizirao je evaluacijski sastanak u okviru regionalnog WeBER projekta na temu: “Građani za odgovornu lokalnu upravu  – praćenje rada općinske uprave“

Na sastanku su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica i NVO iz općina Livno, Tomislavgrad i Posušja, kao i lokalni mediji.

Nakon uvodnog izlaganja, analize i predstavljanja rezultata istraživanja i monitoring rada općinskih vijeća i uprava koje je proveo Centra za građansku suradnju Livno, predstavnici mjesnih zajednica i NVO/udruženja razgovarali su o načinima praćenja rada općinskih vijeća i općinskih uprava, te na koji način i koliko sudjeluju u procesu donošenja odluka i provedbi preporuka. Sudionici su naglasili da je u svim općinama problematika slična tj. da su građani vrlo neaktivni i ne koriste mehanizme kojima mogu neposredno sudjelovati u kreiranju i provođenju lokalne politike, a tome doprinosi i činjenica da građani nisu dovoljno informirani o svojimzakonskim pravima i obavezama. Međutim, moglo se čuti i pozitivnih primjera iz prakse koje su podijelili sa učesnicima predstavnici mjesnih zajednica Vidoši, Zabrišće, Crvenice, te mjesne zajednice Sutina i Podbila iz Posušja kroz  primjere vlastitih iskustava u pokretanju lokalnih inicijativa. Važno je napomenuti da je dogovorena buduća suradnja mjesnih zajednica i nevladinog sektora kroz potpisivanje memoranduma o suradnji koji će omogućiti razmjenu informacija, poboljšati suradnju i koordinaciju aktivnosti u svrhu bolje informiranosti o potrebama stanovnika, ali i bolju suradnju s lokalnim vlastima.

Regionalni  WeBER projekt u Bosni i Hercegovini provodi Vanjskopolitička inicijativa iz Sarajeva uz podršku Europske unije.