U HBŽ-u tijekom godine zabilježeno 112 požara!

Na području HBŽ-a u vremenskom periodu od 1.1.2021.godine do 9.8.2021. godine zabilježeno je 112 požara. Tom prilikom je uručeno 12 prekršajnih naloga protiv 12 osoba, broj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka je sedam protiv sedam osoba, a županijskom tužiteljstvu dostavljeno je šest izvješća o počinjenom kaznenom djelu (kaznenih prijava ), dok je istom tužiteljstvu dostavljeno sedam izvješća o poduzetim mjerama i radnjama. Broj požara bez poduzetih mjera i radnji je 71 dok je devet predmeta u radu., navodi županijski MUP.

Od navedenog broja požara u zoni odgovornosti PU Livno zabilježeno je 50 požara ( PP Livno 40, PP Glamoč 10 ), tom prilikom uručeno je osam prekršajnih naloga protiv osam osoba, a pokrenuta su tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Nadležnom županijskom tužiteljstvu dostavljena su dva izvješća o počinjenom kaznenom djelu (kaznene prijave ) protiv dvije osobe, dostavljeno je pet izvješća o poduzetim mjerama i radnjama. Broj požara bez poduzetih mjera i radnja je 27, dok je pet predmeta u radu.

U zoni odgovornosti PU Tomislavgrad ukupno je zabilježeno 45 požara (PP Tomislavgrad 38 i PP Kupres 7 ), uručen je jedan prekršajni nalog protiv jedne osobe, pokrenuta su četiri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv četiri osobe, a županijskom tužiteljstvu podnesena su četiri izvješća o počinjenom kaznenom djelu ( kaznene prijave ) i dostavljeno je jedno izvješće o poduzetim mjerama i radnjama. Broj požara bez poduzetih mjera i radnji je 31, dok su četiri predmeta u tijeku.

U zoni odgovornosti PU Drvar ukupno je zabilježeno 17 požara ( PP Drvar 12 i PP B. Grahovo 5), kom prilikom su uručena tri prekršajna naloga protiv tri osobe, a nadležnom županijskom tužiteljstvu dostavljeno je jedno izvješće o poduzetim mjerama i radnjama, dok je broj požara bez poduzetih mjera i radnji 13, navodi se u priopćenju MUP-a HBŽ-a.