Home > BiH > U Federaciji BiH ima 974 djece koja su ometena u fizičkom i psihičkom razvoju i koja primaju pomoć

U Federaciji BiH ima 974 djece koja su ometena u fizičkom i psihičkom razvoju i koja primaju pomoć

Korisnikom socijalne zaštite smatra se svaka osoba koja je tijekom izvještajne godine jednom ili više puta koristila određene oblike i mjere socijalne zaštite i usluge socijalnog radaSmetnje u psihičkom i fizičkom razvoju, poremećaji govora i glasa, ugroženosti obiteljskom situacijom, stanje različitih socijalnih potreba… samo su neki od razloga zbog kojih su djeca i odrasli bili korisnici socijalne skrbi tijekom prošle godine, piše Večernji list BiH.

Maloljetni korisnici

U Federaciji BiH ima 974 djece koja su ometena u fizičkom i psihičkom razvoju i koja primaju pomoć. Najviše djece i mladih koji su ometeni u fizičkom i psihičkom razvoju, a koji su lani bili korisnici socijalne skrbi bilo je u Tuzlanskoj županiji – 418 korisnika. U Unsko-sanskoj županiji u ustanovama koje se bave pružanjem socijalne skrbi registrirana su 133 korisnika, Posavskoj županiji 33 korisnika, Zeničko-dobojskoj 85, Bosansko-podrinjskoj 33, Srednjobosanskoj 70, Hercegovačko-neretvanskoj 77 maloljetnika, Zapadnohercegovačkoj 24, Sarajevskoj 46 korisnika te u Hercegbosanskoj županiji 55 maloljetnih korisnika koji su ometeni u fizičkom i psihičkom razvoju.

Najveći broj maloljetnih korisnika koji primaju pomoć je iz kategorije “ugroženi obiteljskom situacijom” (29.479 korisnika ili 39,5%) i “u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba (25.956 korisnika ili 34,8%) – podatak je to Federalnog zavoda za statistiku, koji je objavio prve rezultate o korisnicima svih oblika mjera i usluga socijalne zaštite/skrbi za Federaciju BiH u 2022.godini. Najviše maloljetnih korisnika socijalne skrbi zbog obiteljske situacije bilo je u Srednjobosanskoj županiji, čak 8835 maloljetnika, a najmanje u Bosansko-podrinjskoj županiji – 54 korisnika. Zbog smetnji u duševnom ili tjelesnom razvoju u Federaciji BiH lani je pomoć primalo 7469 maloljetnih korisnika. U kategoriji “s poremećajima u ponašanjima osobnosti” lani je zabilježeno 639 maloljetnih korisnika. Maloljetnika s društveno negativnim ponašanjem bilo je 3796 te 361 duševno bolesna maloljetna osoba.

Prema podacima koje su statističari prikupili i analizirali, najveći broj punoljetnih korisnika je u kategoriji “korisnici bez dovoljno prihoda za uzdržavanje” i njih je 114.199 ili 42,7%, a najviše ih je, kako je prikazano u podacima, bilo u Srednjobosanskoj županiji – 24.190 korisnika.

Na području Federacije bilo je i 3135 punoljetnih korisnika kojima su subvencionirani troškovi. Lani je registrirana 26.521 osoba sa smetnjama u duševnom ili tjelesnom razvoju, s poremećajima u ponašanjima osobnosti – 1021 korisnik, s društveno negativnim ponašanjem 6170 korisnika, duševno bolesnih osoba 3226, 84.086 punoljetnih osoba koje su u stanju socijalno-zaštitnih potreba, a registrirana su i 29.142 punoljetna korisnika koja su “bez specifične kategorije”. Federacija BiH, kako je prikazano u godišnjem biltenu, ima 59 centara za socijalni rad i 22 službe socijalne zaštite s 881 zaposlenim, od kojih je 679 žena. Ukupan broj obrađenih slučajeva u centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite u Federaciji BiH je 251.069, od čega se 46,6% odnosi na žene. Najveći broj obrađenih slučajeva je u Tuzlanskoj županiji i iznosi 62.571 (24,9%), od čega se 36,3% odnosi na žene.

 

Mjere i oblici

Podaci o maloljetnim i punoljetnim korisnicima socijalne zaštite i provedenim oblicima, mjerama i uslugama socijalne zaštite rezultat su agregiranja podataka usporedivih godišnjih istraživanja koja provodi Federalni zavod za statistiku. – Korisnikom socijalne zaštite smatra se svaka osoba koja je tijekom izvještajne godine jednom ili više puta koristila određene oblike i mjere socijalne zaštite i usluge socijalnog rada. Korisnici su razvrstani u dvije osnovne dobne skupine: maloljetni i punoljetni korisnici – stoji u objašnjenju dokumenta koji je objavio Federalni zavod za statistiku. Pod oblikom, mjerom ili uslugom socijalne zaštite podrazumijeva se svaki slučaj provedene zaštite na osnovi zakona i propisa iz ove oblasti od centara za socijalni rad ili službe socijalne zaštite. Podaci o oblicima, mjerama i uslugama odnose se na broj provedenih odnosno korištenih oblika, mjera i usluga u izvještajnom razdoblju, a ne na broj osoba. Jedna ista osoba može se pojaviti više puta kao korisnik tj. onoliko puta koliko je koristila neki od oblika mjera i usluga tijekom izvještajne godine. Ako osoba više puta koristi isti oblik, mjeru ili uslugu bit će obuhvaćena samo jednom. Ako osoba koristi više oblika, mjera ili usluga obuhvaća se kod svakog oblika odnosno mjere ili usluge.

Vecernji list