Home > BiH > U FBiH se dijelu stanovnika električna energija neće isključivati ni ako ne budu plaćali račune

U FBiH se dijelu stanovnika električna energija neće isključivati ni ako ne budu plaćali račune

Stupanjem na snagu novog Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine na području ovog bh. entiteta postojat će kupci kojima električna energija neće biti isključena čak iako ne budu plaćali račune. Razlog tome je što novi zakon definira dvije nove kategorije kupaca – ugroženi kupac i zaštićeni kupac, piše Večernji list BiH.

Tko ima pravo

Kako je definirano navedenim zakonskim propisom koji donosi brojne prednosti za sektor energetike i građane, unaprjeđuje strateško planiranje i regulatorni okvir, ugroženi kupac je kupac iz kategorije kućanstva kojem je ovaj status priznat po osnovi stanja socijalne potrebe, odnosno visine prihoda ili udjela troškova za energiju u okviru raspoloživih prihoda, dok je zaštićeni kupac iz kategorije kućanstva kojem je ovaj status priznat po osnovi potreba zaštite života i zdravlja, zbog čega ne smije biti isključen s elektroenergetske mreže. – Ugroženi kupac ima pravo na subvenciju dijela troškova za utrošenu električnu energiju u iznosu koji se propisuje uredbom Vlade Federacije BiH. Zaštićenom kupcu ne može se izvršiti obustava isporuke električne energije zbog neplaćanja. Vlada Federacije donosi uredbu kojom se uređuju pitanja od značaja za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca, uključujući: mjere radi zaštite ugroženih kupaca; uvjete za stjecanje statusa ugroženog i zaštićenog kupca; sadržaj zahtjeva i dokaze koji se prilažu za stjecanje statusa ugroženog i zaštićenog kupca; način zaštite ugroženog kupca i razinu subvencija za troškove električne energije ili prirodnog plina; rok i postupak za odlučivanje o stjecanju statusa ugroženog i zaštićenog kupca; sadržaj akta kojim se utvrđuje status ugroženog i zaštićenog kupca te način vođenja evidencije o ugroženim i zaštićenim kupcima – stoji u prijedlogu zakona te se navodi kako se sredstva za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca osiguravaju iz proračuna Federacije, županija i općina/gradova. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić ističe kako će time najosjetljivije kategorije građana dobiti novi mehanizam zaštite svojih prava. Objasnio je da Federacija BiH do sada nije imala jedinstven i sveobuhvatan sustav strateškog planiranja u sektoru energetike te da su izrada strateških dokumenata i planiranje razvoja do sada bili propisani u više različitih zakona, što nije osiguravalo cjelovito sagledavanje ukupne energetske politike. – Visoka razina kompleksnosti sustava strateškog planiranja u sektoru energije prouzročila je probleme s realizacijom u praksi, kako u pogledu same izrade velikog broja dokumenata tako i u pogledu osiguranja provedbe i praćenja njihove realizacije.

Regulacija djelatnosti

Novi zakon uvodi novi sustav strateškog planiranja i njegove provedbe u praksi, čime se osiguravaju bolje mogućnosti za sagledavanje razvoja i provedbu ciljeva sektora na koherentan i cjelovit način – istaknuo je Lakić. Naveo je da zakon donosi značajna unaprjeđenja zakonskog okvira koji uređuje rad Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, a koja je jedna od ključnih institucija u energetskom sektoru sa zadatkom da štiti kupce i energetske subjekte te doprinosi stabilnim uvjetima poslovanja. Istaknuo je da je jedan od glavnih ciljeva regulacije djelatnosti da se otvaranjem energetskog tržišta i jačanjem konkurencije zaštite kupci utvrđivanjem potrebne kvalitete usluga, uz prihvatljive troškove, te da se osiguraju uvjeti za privlačenje kapitala u energetski sektor. – Novi zakon značajno unaprjeđuje pravni okvir za rad i funkcioniranje Regulatorne komisije, a što će u konačnici poboljšati zaštitu građana – rekao je Lakić. Inače, kako je navedeno iz Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, izrada ovog zakona rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, domaćih i međunarodnih institucija te stručnjaka koji su djelovali uz tehničku podršku projekta vlade Sjedinjenih Američkih Država USAID “Asistencija energetskom sektoru BiH” (USAID EPA).

Vecernji list