U četvrtak sjednica Gradskog vijeća Livna

U četvrtak 1. listopada 2020. bit će održana 39. sjednica Gradskog vijeća Livna.

Na dnevnom redu je, između ostaloga izvješće o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Livna za razdoblje od 1.1.-30.6.2020., izvješće o izvršenju Proračuna Grada Livna za razdoblje od 1.1. – 31.12.2019., prijedlog Odluke o izmjeni Detaljnog plana uređenja „ Podvornice Zgona“, prijedlog Odluke o izmjeni Detaljnog plana uređenja „Stanica“ – Livno, prijedlog Odluke o izmjeni Regulacijskog plana „Rasadnik“, prijedlog Odluke o davanju u najam stanova u Livnu.

Kompletan dnevni red možete pogledati na službenoj stranici u privitku OVDJE.