Home > Županija > U četvrtak 23. sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

U četvrtak 23. sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

U četvrtak, 26. rujna 2019. godine u 10.00 sati, u općinskoj vijećnici održat će se dvadeset treća sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na dnevnom redu naći će se šesnaest točaka:

1. Usvajanje Zapisnika s dvadeset druge sjednice Općinskog vijeća održane 23. srpnja 2019. godine,

2. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja stambenih jedinica na području općine Tomislavgrad,

3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup Autobusnog kolodvora u Tomislavgradu,

4. Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenata akademske 2019. /2020. godine koji imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad,

5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Općine Tomislavgrad,

6. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zamjene gradskog građevinskog zemljišta,

7. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta,

8. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zakupa neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta,

9. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2019. godinu,

11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja prava posjeda Šumske uprave Duvno i upisa istog prava u korist Općine Tomislavgrad,

12. Prijedlog Rješenja o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta u K.O. Ćavarov Stan radi izgradnje nogostupa,

13. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad,

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad,

15. Izvješće s javne rasprave održane 22. srpnja 2019. godine u svezi izgradnje farmi na k.č. br.564/4 u K.O. Ćavarov Stan,

16. Aktualni sat.