U Bosanskom Grahovu održan okrugli stol na temu “Zaštita planine Dinare”

U srijedu, 17.06., u Bosanskom Grahovu u selu Korita održan je okrugli stol na temu „Zaštita planine Dinare“ u organizaciji planinarsko ekološke udruge „Veliki Bat“.

Okrugli stol je održan u prostorijama Kulturno- obrazovnom centru u izgradnji, u kojem se okupio značajan broj predstavnika nevladinih organizacija sa područja HBŽ, predstavnika općinskih i županijskih institucija, javnih poduzeća i građana.

Uvodničari na okruglom stolu bili su predstavnici PED-a Veliki Bat Miodrag Galiot predsjednik udruge, koji je predstavio rad udruge, članstvo i značaj zalaganja ove udruge na području općine Bosansko Grahovo i cijele HBŽ.

Drugi uvodničar bio je Anđelko Brnić koji je dao uvodno izlaganje o trenutnom stanju i problemima požara na području planine Dinara, koji sa područja BiH prelaze u Republiku Hrvatsku i stvaraju ogromne štete kako u šumskom bogatstvu tako i u biljnom, životinjskom i hidrološkom.

Jedan od uvodničara gost iz RH bio je dr.sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina, koji je izložio primjer zaštite planine Dinara područja koje pripada RH. Istaknuo je da je neminovnost zaštite planine Dinare sa obje strane granica, tj. u RH I BiH, jer je Dinara jedna planina i da će pružiti svu svoju stručnu, političku i financijsku podršku da se započne sa procesom zaštite planine Dinare i sa BiH strane.

Pojasnio je kojim su procesom u RH išli u proteklim godinama da bi došli pred proglašenjem Dinare parkom prirode.

Moderatorica okruglog stola bila je Danka Zelić iz udruženja građanki Grahovo.

Diskusija na ovu temu bila je otvorena i stručna, te su svi sudionici dali podršku za organiziranjem ovakvih rasprava na okruglom stolu te pružili podršku za naredne aktivnosti.

Zaključak ovog okruglog stola je nakon kvalitetne diskusije postao i više nego jasan, a to je pokrenuti inicijativu za proglašenje Dinare parkom prirode na području Hercegbosanske Županije.