U BiH za život zarađuju likvidatori, vračare, klauni, probni padobranci…