Home > BiH > U BiH više od 107.000 maloljetnika koristi neki oblik socijalne brige i skrbi

U BiH više od 107.000 maloljetnika koristi neki oblik socijalne brige i skrbi

Maloljetnika koji koriste neki od oblika brige i skrbi centara za socijalni rad na području BiH nešto je više od 107.000, među kojima su 22.833 mlađa od sedam godina.

Omjer muških i ženskih

Prema podacima objavljenima u publikaciji “Socijalna zaštita u BiH 2017. – 2022.”, koju je objavila Agencija za statistiku BiH, a na temelju podataka entitetskih zavoda za statistiku Federacije BiH i Republike Srpske te Distrikta Brčko, od navedenog su broja centri za socijalni rad tijekom 2022. godine imali 36.275 korisnika u dobi od 7 do 14 godina, zatim 27.669 od 15 do 16 godina te 21.073 na pragu punoljetnosti. Korisnikom socijalne zaštite smatra se svaka osoba koja je tijekom izvještajne godine jednom ili više puta koristila određene oblike i mjere socijalne zaštite te usluge socijalnog rada. Od navedenog broja korisnika, 56.436 ih je muškog spola, a 51.414 ženskog. Maloljetna korisnika ugrožena obiteljskom situacijom bila su 42.772, a podijeljeni su u više kategorija. Prema podacima objavljenima u spomenutoj publikaciji, korisnika bez oba roditelja (djeca i mladi čija su oba roditelja umrla) pod nadzorom centara za socijalni rad tijekom 2022. godine bilo je ukupno 540, od kojih 316 muških i 224 ženska. Od navedenog broja, njih 108 mlađe je od sedam godina, 194 je u dobi od 7 do 14 godina, zatim 169 od 15 do 16 godina, dok ih je na pragu punoljetnosti 69. Djece nepoznatih roditelja (djeca i mladi roditelja čiji se identitet ne može utvrditi) ukupno je bilo 11, od čega četvero mlađih od sedam godina. U kategoriji djece koju su roditelji napustili (djeca i mladi čiji su roditelji poznati i poznatog boravišta, ali su djecu napustili i odbijaju se o njima skrbiti, kao i djeca poznatih roditelja nepoznatog boravišta i ostali slučajevi napuštanja djece od roditelja) tijekom 2022. godine na području BiH bilo ih je ukupno 493, od kojih je 165 djece mlađe od sedam godina. Pod nadzorom centara za socijalnu skrb bilo je i 836 djece čiji su roditelji spriječeni obavljati roditeljsku dužnost uslijed služenja kazne, duljeg liječenja u stacionaru, teškog kroničnog oboljenja, privremenog rada u inozemstvu, lišavanja poslovne sposobnosti i sl. Od navedenog broja, njih 268 ih je mlađe od sedam godina. Jedna od kategorija su i djeca roditelja lišenih roditeljskih prava – djeca i mladi čijim je roditeljima odlukom suda oduzeto roditeljsko pravo. U ovu kategoriju ubrajaju se i slučajevi kada je samo jednom od roditelja oduzeto roditeljsko pravo.

Korisnici usluga

Među korisnicima usluga centara za socijalni rad tijekom 2022. godine ovakve djece bilo je ukupno 147, među kojima 37 mlađe od sedam godina. Iz materijalno ugroženih obitelji (djeca i mladi čiji roditelji nemaju ni minimalne materijalne i socijalne uvjete za podizanje djece, kao što su osobe bez stalnog izvora prihoda, s minimalnim prihodima po članu kućanstva, nezaposlene osobe, osobe s neriješenim stambenim pitanjima) u evidencijama centara bilo je ukupno 28.587 djece, od kojih je 6732 mlađe od sedam godina te 9212 u dobi od 7 do 14 godina. Među korisnicima su i djeca roditelja koji ih zanemaruju ili zlostavljaju, a takvih je ukupno u BiH bilo 2206, od kojih 607 mlađih od sedam godina. Djeca čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama također su jedna od kategorija pod nadzorom centara za socijalnu skrb, a takvih je, prema evidencijama, tijekom 2022. godine bilo ukupno 6824, među kojima 1991 mlađe od sedam godina i 2442 u dobi od 7 do 14 godina. U istom razdoblju na području BiH bilo je ukupno 3128 odgojno zanemarene i zapuštene djece.

Vecernji list