U BiH uhićen Afganistanac, jedan od glavnih krijumčara ljudima

Već duže vremensko razdoblje, Služba za poslove sa strancima (SPS), u suradnji sa Obavještajno sigurnosnom agencijom je poduzimala sve neophodne operativne mjere i radnje na području BiH u cilju pronalaska osobe za koju se raspolaže informacijama i od međunarodnih sigurnosnih organa da je jedan od najvećih organizatora međunarodnog lanca krijumčarenja ljudima na zapadno – balkanskoj ruti. 

S tim u vezi, dana 19.8.2021 godine, na lokalitetu grada Bihaća, pravovremenom i koordiniranom akcijom od strane inspektora Službe za poslove sa strancima u suradnji sa pripadnicima OSA-e i FMUP-a, izvršeno je lociranje i lišenje slobode kretanja osobe inicijala P.K. državljanin Afganistana.

Nakon završetka aktivnosti nadležnog tužiteljstva, prema istom će biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH, te će biti stavljen pod nadzor u Imigracijski centar, kako bi se stvorili svi neophodni uvjeti za njegovo udaljenje iz BiH.

Služba će i u narednom razdoblju u suradnji sa drugim nadležnim kako domaćim tako i međunarodnim sigurnosnim organima, poduzimati ovakve i slične aktivnosti, koje imaju za prioritetni cilj otkrivanje i sprječavanje neregularnih migracija te samim tim davanje doprinosa zaštiti ukupne sigurnosti građana na području BiH.