U BiH se dolazilo po gorivo, odjeću i lijekove, u RH po hranu i kozmetiku