Home > BiH > U 35 općina FBiH postavljeno 56 kontejnera za e-otpad 30. svibnja 2023.

U 35 općina FBiH postavljeno 56 kontejnera za e-otpad 30. svibnja 2023.

U tijeku mjeseca svibnja ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera sustava za upravljanje e-otpadom financirao nabavku i postavljanje novih 56 kontejnera za male aparate u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Vrijednost investicije iznosi oko 200.000,00 KM, a ista će osigurati pružanje besplatne usluge odlaganja e-otpada za stanovništvo, čime će se smanjiti količina elektro otpada na deponijama i ista preusmjeriti u reciklažni sektor naše države, prenosi Akta.ba.

Trebamo imati u vidu da je električni i elektronski otpad opasan otpad, te da izaziva različita teška zdravstvena oboljenja i poteškoće u razvoju, u slučaju da se odlaže zajedno sa ostalim otpadom ili neadekvatno obrađuje od strane trećih lica bez opreme ili spaljivanjem. Zbog toga je vrlo važno da se prati put gdje je otpad preuzet i gdje on završava, kazao je Emil Šehić, direktor društva.

U nove kontejnere građani mogu odložiti sve vrste malih aparata promjera do 45 cm u koje potpadaju, laptopi, telefoni, punjači, kuhala, pegle, električne igračke, glazbena oprema, alati, različiti instrumenti, drugi kuhinjski aparati i slično.

Lokacije svih postavljenih kontejnera građani mogu pogledati na karti koja postoji na web stranici www.zeos.ba ili jednostavnije kliknuti na link ovdje.

ZEOS eko-sistem d.o.o. je ovlašteni operater sustava za Federaciju Bosne i Hercegovine, čije poslovanje se temelji po principu ne-za-profit.

Svrha postojanja operatera je da se osigura stabilan i održiv sustav sakupljanja i zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada, kako bi se kritične i vrijedne sirovine vratile u novi proces proizvodnje, a opasne kemijske supstance po zdravlje građana zbrinule u skladu sa ekološkim propisima.Kontejneri su postavljeni u sljedećim općinama, koje su iskazale interes i izdale važeće suglasnosti za njihovo postavljanje, te općine su: Breza, Bugojno, Čapljina, Čelić, Čitluk, Doboj Istok, Donji Vakuf, Drvar, Foča-Ustikolina, Fojnica, Goražde, Gornji Vakuf – Uskoplje, Gradačac, Ilidža, Ilijaš, Kalesija, Kupres, Livšno, Lukavac, Neum, Novi Travnik, Odžak, Olovo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Stolac, Široki Brijeg, Tešanj, Tomislavgrad, Travnik, Trnovo (FBiH), Usora, Vareš, Zavidovići.

Jabuka