Home > Livno > Turistička zajednica Grada Livna sudjelovala na svjetskom sajmu turizma “WTM London 2023”

Turistička zajednica Grada Livna sudjelovala na svjetskom sajmu turizma “WTM London 2023”

Početak studenog tradicionalno je vrijeme održavanja sajma World Travel Market (WTM) u Londonu, jednog od najvećih svjetskih turističkih sajmova na kojem se Turistička zajednica Grada Livna predstavlja po prvi put.

U suradnji s Turističkim klasterom Hercegovina ispred Grada Livna sudjelovao je predsjednik Turističke zajednice Nikola Periša koji je predstavio sve turističke potencijale našeg grada, te prepoznao primjere dobre prakse u ostalim turističkim mjestima.Sajam se održao u periodu od 6. do 8. studenog na kojem su osim promotivnog dijela sajma, iskorištene i brojne prilike za međusobna druženja, umrežavanje, medijsku komunikaciju i promociju.

Grad Livno