Home > BiH > Turistička sezona u FBiH ocijenjena jako uspješnom

Turistička sezona u FBiH ocijenjena jako uspješnom

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder kazala je da je u prvih stotinu dana mandata ostvarila značajan napredak u mnogim ključnim područjima, od zaštite okoliša do razvoja turizma, te je najavila nastavak snažnog angažmana u tom smjeru.

Pozder je u intervjuu za Fenu govorila o nastavku već započetih projekata, uključujući izradu novih zakona i strategija, te najavila niz projekata koji se tiču zaštite okoliša i turizma. Ministrica je napomenula da je veliki dio njezina angažmana bio usmjeren na kontinuirano djelovanje na projektima koji su već bili u pripremi. U tom smislu spomenula je značajne nacrte i prijedloge zakona, kao što su zakon o otpadu, o zaštiti prirode te zakon o zraku. – Izmjene zakona o upravljanju otpadom su pripremljene i dostavljene institucijama na mišljenje, nakon čega će biti razmatrane na sjednici Vlade FBiH u formi nacrta, dok će zakoni o zaštiti prirode i zraka u formi prijedloga ubrzo biti razmatrani na sjednici Vlade FBiH – kazala je. Pozder se također referirala i na usvojenu strategiju razvoja turizma na sjednici Vlade Federacije, ističući da bi trebala biti razmatrana na idućoj sjednici Parlamenta FBiH. Strategijom je, objasnila je, definiran cilj ubrzanog rasta i razvoja sektora turizma i podrazumijeva dvije komponente.

Prva je rast koji govori o opsegu i veličini turističkog sektora, dok druga govori o razvoju i podrazumijeva kvalitativno unaprjeđenje sektora turizma. Prioriteti su jasno definirani, njih je četiri, a to su: razvoj turističkih proizvoda, destinacijskog marketinga i ljudskih resursa te unaprjeđenje poticajnog okružja za razvoj održivog turizma – navela je ministrica. Ocijenila je i turističku sezonu u FBiH, navodeći da je jako uspješna s obzirom da razdoblje oporavka od pandemije, koja je posebno pogodila turističko-ugostiteljski sektor, još traje.

Vecernji list