Treće povećanje: Evo koliko će iznositi minimalna mirovina u FBiH

Više od 200.000 umirovljenika korisnika Federalnog zavoda MIO još će samo listopadsku mirovinu dobiti u dosadašnjoj visini, a već od prosinca taj će iznos biti veći.

Riječ je o umirovljenicima koji su korisnici najnižih mirovina, čija visina trenutačno iznosi 424,43 KM, piše Večernji list.

Odlukom Vlade FBiH utvrđeno je povećanje najniže mirovine u iznosu od pet posto, počevši od obračuna mirovine za studeni 2022. godine. Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu sljedećeg dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, zadužen je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, cilj ove odluke Vlade FBiH je provedba zaključka Vlade FBiH od 13. listopada 2022. godine, kojim su zaduženi federalni ministar financija, federalni ministar rada i socijalne politike i Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje poduzeti korake i pripremiti provedbene akte nužne za povećanje najniže mirovine u FBiH u najvišem mogućem postotku.

Tako će u prosincu korisnici najnižih mirovina dobiti 445,60 KM, odnosno 20,20 KM više nego u studenome. Inače, riječ je o trećem rastu mirovina u ovoj godini.

Naime, odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO o redovitom usklađivanju, prvo uvećanje uslijedilo je prilikom isplate mirovine za travanj. Mirovine su tada rasle za 7,3 posto, odnosno najniža mirovina je s 382,18 KM porasla na 410,08 KM. Riječ je o povećanju od 27,90 KM.