Home > Županija > Tomislavgrad: Usavršavanje za stručne suradnike i asistente u nastavi

Tomislavgrad: Usavršavanje za stručne suradnike i asistente u nastavi

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u suradnji s tvrtkom EduCon d.o.o. iz Mostara, organiziralo je stručno usavršavanje za stručne suradnike i asistente u nastavi s područja Hercegbosanske županije. Usavršavanje je održano u subotu, 9. studenog 2019. godine u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “NOVA NADA” u Tomislavgradu. Uz stručne suradnike i asistente u nastavi, na usavršavanju su bili prisutni i predstavnici resornog Ministarstva.

Predavači su bili: Anita Krišto, mag. rehab. educ.,  iz Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “Nova nada” Tomislavgrad,  koja je održala predavanje na temu:  “Stručni suradnici i asistenti – partneri u inkluziji”.

Nakon nje, Ivana Kujundžić, prof., voditeljica Županijskog stručnog vijeća za stručne suradnike – defektologe Splitsko-dalmatinske županije govorila je o učenicima s ADHD-om u redovnoj nastavi, dok je Suzana Blažević, dipl. def., Centar za rehabilitaciju “Mir”, Kaštel Novi, govorila o radu s djecom s autizmom.

Stručno usavršavanje ispunilo je očekivanja te će se suradnja nastaviti na sličnim aktivnostima.

Vlada HBŽ-a