Home > Županija > Tomislavgrad: U borbi za bolji položaj oboljelih od dijabetesa

Tomislavgrad: U borbi za bolji položaj oboljelih od dijabetesa

U Domu zdravlja Tomislavgrad jučer je održan sastanak između predstavnika Udruge “Nada” Tomislavgrad, roditelja djece oboljele od dijabetesa i osoba oboljelih od dijabetesa te ravnateljice Doma zdravlja dr. Ivanke Živković i glavne sestre Nade Tavra.

Razlog sastanka je prikupljanje podataka o stvarnome broju osoba oboljelih od dijabetesa na području tomislavgradske općine s ciljem radi rješavanja situacije u kojoj se te osobe nalaze, kako na području HBŽ-a tako i u FBiH.

Prema prikupljenim podatcima, koje je predočila glavna sestra gospođa Nada Tavra,  tomislavgradska općina ima 135 inzulin ovisne odrasle osobe i 10-ero djece oboljelih od dijabetesa tip1.

Ravnateljica DZ Tomislavgrad naglasila je i pojasnila stanje u ovoj ustanovi što tiče krvnih pretraga oboljelih od dijabetesa i zbog čega se neke pretrage moraju plaćati. Naime, provjere tromjesečnoga šećera u krvi naplaćuje se jer naš Dom zdravlja nema potpisan ugovor sa Zavodom za zdravstveno osiguranje HBŽ-a koji bi snosio troškove, dok županijska bolnica takav ugovor ima.

Razgovaralo se i dolasku liječnika dijabetologa u DZ Tomislavgrad jednom mjesečno,  što bi uvelike olakšalo odlazak pacijenata na kontrole u veće bolničke centre, ali i taj pregled bi se moralo plaćati kao što se plaćaju i dolasci drugih specijalista u ovu ustanovu iz razloga što, također, s određenim liječnicima nije potpisan ugovor za županijskim zavodom.

Svi sudionici sastanka suglasni su s činjenicom da nije problem platiti pregled 30 KM i da je taj iznos prihvatljiv, ali se nameće pitanje i potreba za sastankom s predstavnicima Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ-a.

Roditelji djece oboljele od dijabetesa i oboljeli iz Tomislavgrada stupili su kontakt s udrugom oboljelih Krug iz Livna te zajedničkim snagama nastoje poboljšati situaciju u kojoj su se našli, prije svega radeći na tome da se izbore za prijeko potrebne senzore za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, što bi olakšalo reguliranje bolesti i spriječilo komplikacije, osobito kod mlađe općenito i općenito za svoja prava, koja su, uzmemo li za primjer Republiku Hrvatsku, na nezavidnoj razini.

Naglasili smo i potrebu uske suradnje udruge i Doma zdravlja kroz organiziranje predavanja i savjetovanja u školama i za širu populaciju kako bi se podigla svijest o stanju osoba oboljeli od dijabetesa te važnosti ranoga otkrivanja bolesti.

Uvjereni smo da će današnji sastanak pokrenuti nešto što će uroditi plodom u našoj županiji i državi, na nama roditeljima i oboljelima je da se za to i izborimo, navodi se u priopćenju udruge “Nada” Tomislavgrad.