Home > Županija > Tjedno izvješće od 20 – 27.05.2019 godine!

Tjedno izvješće od 20 – 27.05.2019 godine!

U vremenskom periodu od 20. do 27.05.2019 godine na području HB županije zabilježeno je sedam prometnih nezgoda s manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno zabilježeno je šest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad zabilježena je jedna prometna nezgoda, dok u zoni odgovornosti PU Drvar nije zabilježena niti jedna prometna nezgoda.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je pet događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   – 1 KD “Teška krađa” ( PP Tomislavgrad ),
   – 2 KD “Krađa” ( PP Tomislavgrad i PP Drvar),
   – 1 KD “Nasilje u obitelji” ( PP Livno ),
   – 1 KD “Nasilničko ponašanja” ( PP Livno ).

 Na području HB županije zabilježeno je pet prekršaja po javnom redu i miru:
  – pet prekršaja po članku 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ).

MUP K10