Home > Livno > Tim za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije održao sastanke s predstavnicima OSCE-a

Tim za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije održao sastanke s predstavnicima OSCE-a

U ponedjeljak 14. ožujka 2022. godine Tim za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije nazočio je online konzultacijskom sastanku koji je organiziran u okviru projekta Misije OSCE u BiH „Informirani građani i efikasni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije“.

Na sastanku  je g. Zinaida Jamakosmanović  predstavila inicijalni izvještaj o trenutnom stanju, kapacitetima i potrebama AK timova, kao i preporukama za unaprjeđenje PR kapaciteta timova. Također, danas je održan sastanak Tima za sprječavanje korupcije HBŽ i predstavnika OSCE-a, g. Romele Karačić na kojem su predstavljene aktivnosti Tima iz prethodnog razdoblja kao i aktivnosti koje su planirane za sljedeće razdoblje. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima buduće suradnje, te je izražena obostrana spremnost za daljnju suradnju.