Home > Županija > Termini održavanja sastanaka s gospodarstvenicima na području Hercegbosanske županije

Termini održavanja sastanaka s gospodarstvenicima na području Hercegbosanske županije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava poduzetnike s područja Hercegbosanske županije da će u svih šest općina organizirati sastanke s poduzetnicima, koji će imati za cilj da poduzetnicima približe Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate, kao i druge programe potpore, koji stoje na raspolaganju poduzetnicima, a koje provode javne institucije iz Bosne i Hercegovine ili pak strani donatori.

Pozivaju se svi poduzetnici da nazoče ovim prezentacijama, koje će biti organizirane u svih šest općina Hercegbosanske županije.

Prema utvrđenom rasporedu prvi sastanak s gospodarstvenicima bit će upriličen 12. srpnja (petak) u 12h u hotelu B&M u Livnu.

U Kupresu sastanak će biti održan 15. srpnja (ponedjeljak) u 12h u Hotelu Maestral.

U Tomislavgradu 19. srpnja sastanak s gospodarstvenicima bit će održan 19 srpnja (petak) u 12 h u Hotelu Tomislav.

Sastanak u Drvaru s gospodarstvenicima predviđen je 22. srpnja (ponedjeljak) u 12h u Hotelu Drvar.

Sastanak u Glamoču s gospodarstvenicima bit će upriličen 23. srpnja (utorak) u 12h u prostorijama Doma kulture. T

emeljem utvrđenog rasporeda sastanak s gospodarstvenicima u Bosanskom Grahovu predviđen je 24. srpnja (srijeda) u 12h u sali za sjednice Općinskog vijeća zgrade Općine Bosansko Grahovo.