Home > BiH > Svjetski je dan seoskih žena

Svjetski je dan seoskih žena

Od 1995. godine, 15. listopada obilježava se Svjetski dan seoskih žena, koji je ustanovljen na 4. UN-ovoj svjetskoj konferenciji žena u Pekingu.Tom prigodom države su se obvezale na pružanje ravnopravnog pristupa i prava na potpuno sudjelovanje ruralnih žena u vlasti, osvješćivanje donositelja odluka o potencijalima i potrebama seoskih žena te mogućnostima za kreiranje razvojnih politika ruralnih područja.Stoga je Odbor UN-a za uklanjanje diskriminacije žena 2016. godine donio Opću preporuku br. 34 (2016.) o pravima žena u ruralnim područjima.Kroz pojašnjavanje obveza država stranaka, Opća preporuka ističe kako su uloge ruralnih žena ključne u održavanju i unapređivanju ruralnih sredstava za život i jačanju ruralnih zajednica.No, ona upozorava i kako seoske žene kontinuirano snose veći dio tereta neplaćenog rada zbog stereotipnih rodnih uloga, nejednakosti u kućanstvu te nedostatka infrastrukture i usluga, uključujući i one koje se odnose na proizvodnju hrane i rad u području skrbi.Iz toga razloga Opća preporuka navodi da države stranke moraju osigurati nediskriminirajući zakonski okvir i osnaživati žene u ruralnim područjima u svakom pogledu te u tom smislu donosi cijeli niz preporuka.

Jabuka.tv