Home > Županija > Šumarija Drvar organizirala edukativni izlet na planinu Klekovača

Šumarija Drvar organizirala edukativni izlet na planinu Klekovača

Dana 11.06.2019. godine ŠGD „Hercegbosanske šume“, Šumarija Drvar organiziralo je jednodnevni edukativni izlet na planinu Klekovaču, za učenike šestog razreda OŠ Drvar.

Učenike i njihove razrednike na izlet su poveli upravnik Šumarije Drvar – Milan Kunić, predstavnici Službe za lov i ekologiju, kao i radnici Šumarije Drvar.

Dolaskom na lokaciju  uvodno predavanje održao je Petar Gelo – rukovoditelj Službe za lov i ekologiju, te su učenici imali priliku saznati više o lovu, ekologiji, gospodarenju šumama, šumskim požarima, značaju šuma na ovom području. Upravnik je upoznao  prisutne sa šumskim štetočinama- potkornjacima, te ujedno i koji je cilj postavljanja feromonskih klopki.

Po završetku predavanja, učenici i nastavnici su prevezeni do vrha Klekovače, planine koja svojom visinom od 1962m nadmorske visine dominira krajolikom, te s koje se za vedra dana može vidjeti i Jadransko more. Učenici su imali priliku s vrha vidjeti područje poznato kao prašuma Lom, koje je zbog svojih ekoloških i kulturnih vrijednosti jedino i zaštićeno. Sam vrh Klekovače obrastao je klekom, niskim rastinjem, pa se pretpostavlja da je po njemu planina i dobila ime.

Magistar šumarstva – Božidar Božić, stručni suradnik za sekundarne drvne proizvode Ivo Čečura i stručni suradnik za ekologiju i prostorno planiranje Biljana Grujić upoznali su učenike o bogatoj flori i fauni ovog područja, kao i o gljivama koje se ovdje mogu sresti. Kao posebno ugrožena biljna vrsta ističe se žuta lincura, u narodu poznata kao srčanik, zatim runolist, a od životinjskih vrsta zbog prekomjernog lova, ugroženi su zec, vuk, medvjed, ris i tetrijeb.

Nakon obilaska vrha planine, spustili su se do planinarskog doma, gdje su imali priliku predahnuti i vrijeme provesti u ugodnom druženju.

ŠGD „Hercegbosanske šume“  želi organiziranjem ovakvih izleta podići razinu svijesti kod djece i mladih o značaju šuma, zaštiti prirode i okoliša.