Home > Livno > Sud u Livnu: Potpisan protokol o suradnji s Centrom ženskih prava iz Zenice

Sud u Livnu: Potpisan protokol o suradnji s Centrom ženskih prava iz Zenice

U Kantonalnom sudu u Livnu 11. lipnja 2018. godine potpisan je Protokol o suradnji na implementaciji projekta „Unaprjeđenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BIH“ između Centra ženskih prava iz Zenice kojeg zastupa predsjednica Meliha Sendić i predsjednika Kantonalnog suda u Livnu Nedima Begića.

Ovim Protokolom Kantonalni sud u Livnu se obvezao da će osigurati pristup sudu i suđenjima monitorkama koje su određene za praćenje predmeta koji se odnose na procesuiranje kaznenih djela seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Priopćeno je iz Suda.