Stipo Manđeralo: SLIKARICA ADELA BER – Livanjka (po majci Agnezi)

Gospodin Stipo Manđeralo zamolio nas je da objavimo ovaj njegov prilog, koji je prije nekoliko dana necjelovito objavljen na drugom portalu. Mi ga /drukčije opremljenog/ u cijelosti objavljujemo.


U „Sarajevskom listu“ iz 1914. pisalo je: Slikarica Adela Ber, koja je svršila nauke na prvoj umjetničkoj školi u Beču započinje slikarski kurs polovicom juna. Podučavaće u slikanju po prirodi, pejsažu i drvorezu. Dalje upute upraviti od 1. juna na Sarajevo, Bakarević Turbe 2“. 

Zagrebački „Obzor“ je pisao o Adeli Ber:

„Nema sumnje da je jačina njezinog poletnog ali tihog talenta u akvarelu i u drvorezu. Akvareli njeni nisu snažni i odlučno zamišljeni kao njezini drvorezi, ali su poetični. Gospođica Adika Ber oživljava svaki pojedini rad i čini ga naročito simpatičnim“

Godine 1888. u Tuzli rođena je Adela Ber. Njen otac Franjo Ber bio je državni činovnik koji je u Bosnu došao iz češkog grada Sudeta. Oženio je Livanjku Agnezu Vujanović i nakon godina seljakanja sa porodicom se skrasio u Sarajevu. Njihova ćerka Adela tu je završila Višu djevojačku školu. Njen otac je smatrao da umjetnički rad ne može obezbijediti pristojan život pa se Adela povinovala njegovim željama i upisala učiteljsku školu u Sarajevu. Međutim, njen dar se nije mogao suzbiti, a njena ljubav prema umjetnosti nadjačala je sve. Ubrzo su roditelji popustili i omogućili svojoj mezimici da ode u Beč i to u privatnu slikarsku školu kod profesora Roberta Šefera. Od 1910. do 1914. pohađala je Umjetničku školu za žene.” (Ljiljana Božić –  na portalu “BUKA” /28. oktobra 2019/)

                                       

Kad, kako i gdje su se upoznali i zagedali Adelina majka Janja (Agneza) i Franjo Ber, ne znamo. Činjenica je da su u Tuzli  (gdje se ADELA rodila) živjeli i umrli Janjina majka Luca (3.4.1912. god.) i Anđa, žena njezinog brata Joze (1911. god.).

U Matici krštenih župe Livno upisano je da je  6.1.1864. rođena Agneza, kći Ivana /Ive/ Vujanovića-Cvrka  /1842- 21.10.1904 / ) i Lucije Pašalić iz Livna.                                               

Adelina majka Agneza (Janja) Cvrk  školske 1876/77. godine  ide u III. razred škole sestara milosrdnica u Livnu. I Janjine mlađe sestre Ana, Marija i Kata išle su također u istu školu.

***

VUJANOVIĆI  su se iz okoline Sinja u livanjski kraj doselili koncem 18. stoljeća. U gradu Livnu su već od početka 19. stoljeća. U livanjskim maticama u početku su najčešće upisivani pod prezimenom CVRK, mada neki upisi kazuju da im je staro prezime Vujanović, a Cvrk sekundarno („vulgo“).  Desetljećima su upisivani pod oba prezimena, dok na koncu nije otpalo sekundarno Cvrk. U Livnu su od davnina bili vješti i priznati terzije. Taj se zanat u Vujanovića prenosio s koljena na koljeno.

U tome rodu  najbolje je upamćen LUKA CVRK, koji je po odluci livanjskog kapetana Ibrahim-bega Firdusa 1831. godine pogubljen (po nekim sjećanjima nedaleko od njegove kuće: na nekadašnjoj staroj žitarnici /na Turbaši/).

Lukini sinovi Ante i Josip imali su svaki svoju kuću (bile jedna uz drugu) blizu kule trgovca Nike Jurkića (u samom kutu gdje se spajaju današnje ulice Fra Anđela Kaića i Ante Starčevića).                              

Ona bliže Jurkića kuli  /odavno joj traga nema/ bila je kuća Josipova. U njoj je rođena Janja /Agneza/, majka Adele Ber, prve školovane slikarice i grafičarke u Bosni i Hercegovini.  Nakon udaje Adela je svome prezimenu dodala i muževo, pa se zvala Adela Ber Vukić  (a ponekad se potpisivala i kao Jelena).                                                                                                                         

Do Josipove je kuća Antina (s mnogo preinaka još je nauzgor). U njoj je živio Antin sin Ivan sa svojom ženom Marom r. Molinay (Marom „Bojadžinicom“). Kad je ostala udovica, Mara se 1870. godine preudala za Ivana, sina Josipa Granića i pravoslavke Todore /Teodore/ iz Čelebića (sestra Ivanova Ana Granić /1853 – / bila je prva poznata nam učiteljica rođena Livanjka). U toj će se kući Ivanu Graniću i Mari „Bojadžinici“  1872. godine roditi sin Josip (budući Kranjčevićev učenik i prvi geometar rođeni Livnjak), a 1876. kći Kata, buduća majka dvojice slikara: Ive (1900-1991) i  Luke (1902-1932) Šeremeta. Kao podstanar u toj će kući stanovati učitelj  Silvije Strahimir Kranjčević, koji je predavao u Trgovačkoj školi, još kad je na početku (1886/87) nastava izvođena u susjednoj  kuli Nike Jurkića, djeda slikara Gabrijela i književnika Mirka. 

O ovim dvjema Vujanovićevim kućama u Livnu se danas vrlo malo zna, da ne kažemo gotovo ništa. Sve je prekrio zaborav. Ovo nekoliko podataka naveli smo da im se ne zametne ama baš svaki trag. Bar bi Livnjaci trebali čuvati sjećanje na ove kuće, u kojima su se rađali i živjeli roditelji budućih poznatih slikara.  Bile su te kuće, dakle, svojevrsno rasadište likovnih stvaralaca, kojima se Livno s pravom može ponositi. Svojim slikarskim djelima mnogo su zadužili Livno, a Livno im se, nažalost, nije  na primjeren način odužilo.

Je li štogod od ove spomeničke baštine Livno moglo sačuvati?

Kuća Mare Granić “Bojadžinice” (a)
Jurkića kula (b)
Strelica pokazuje mjesto gdje je bila rodna kuća Janje (Agneze) Vujanović
/majke slikarice Adele Ber/

Kuća Mare Granić “Bojadžinice” 70-ih godina prošlog stoljeća
(tad bila vlasništvo Almase Dizdar)Prostor na kojemu su bile Vujanovićeve kuće danas je zarastao u šipražje/pogled od Jurkića kule/ Krov nekadašnje kuće Mare Granić „Bojadžinice“ strelica <——————– 

Mjesto gdje je bila rodna kuća Janje (Agneze) Vujanović, majke slikarice Adele Ber; ta lijepa starinska kuća (s mnogo prozora i prekrivena šimlom)  porušena je sredinom pedesetih godina prošlog stoljeća

strelica—————–>                                                                                                     

                                                                                                                                       

Jurkića kula

Sagradio ju je  sredinom 19. stoljeća bogati trgovac Niko Jurkić (djed slikara Gabrijela i književnika Mirka); od 1853. godine  u njoj bilo sjedište austrougarske konzularne agencije; 1886/87. školske godine u njoj počela rad livanjska Trgovačka škola, u kojoj je tad predavao i Silvije Strahimir Kranjčević. 

Mjesto na kojemu je do 9.1.2020. stajala Jurkića kula

Stipo Manđeralo  

Livnovine