Stanje sigurnosti u HBŽ od 16. do 23.01.2023 godine!

U vremenskom periodu od 16. do 23.01.2023. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se osamnaest prometnih nezgoda, od toga jedna prometna nezgoda sa nastradalim osobama (  1 LTO ), tri prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i četrnaest prometnih nezgoda  sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se šest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se dvanaest prometnih nezgoda, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar nije dogodila niti jedna prometna nezgoda.

U oblasti kriminaliteta zabilježena su tri događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

– 2 KD “Oštećenja tuđe stvari”,
– 1 KD “Krađa”.

Na području Hercegbosanske županije zabilježen je jedan prekršaj po javnom redu i miru:

– jedan prekršaj po čl.6. zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ).