Stanje sigurnosti u HBŽ od 02. do 09.01. 2023 godine!

U vremenskom periodu od 02. do 09.01. 2023. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se šesnaest prometnih nezgoda, od toga četiri prometa nezgode sa povrijeđenim osobama ( 1 TTO i 4 LTO ), dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i deset prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodili se pet prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se osam prometnih nezgoda, dok su se u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile tri prometne nezgode.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je deset događaja koji imaju obilježja kaznenog djela  i to:

– 4 KD “Krađa”,
– 2 KD “Ugrožavanje sigurnosti”,
– 1 KD “Oštećenje tuđe stvari”,
– 1 KD “Šumska krađa”,
– 1 KD “Prijevara”,
– 1 KD “Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda”.

Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je pet prekršaja po javnom redu i miru:

– dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
– jedan prekršaj po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ),
– jedan prekršaj po čl. 7. zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji ),
– jedan prekršaj po čl. 21. Zakona o javnom redu i miru ( puštanje preglasne glazbe ).