Home > Županija > SŠ “Tin Ujević” obilježila Dan planete Zemlje

SŠ “Tin Ujević” obilježila Dan planete Zemlje

Srednja škola „Tin Ujević“ Glamoč aktivno je obilježila Dan planeta Zemlje.

Učenici svih razreda, kao i profesori Srednje škole uključili su se u akciju čišćenja našeg grada Glamoča. Akciju je predvodila udruga „Poljo-eko“ u suradnji sa Općinom Glamoč, Šumarijom Glamoč, Osnovnom školom, Srednjoj školom i N. K. Šator.

Čišćenje, uklanjanje i odlaganje smeća,  šiblja i grmlja bio je naporan posao koji su naši učenici i profesori u suradnji sa ostalima uspješno obavili.  Očistili su okolicu škole, te centar grada. Cilj akcije bio je razvijanje ekološke svijesti o zaštiti i unapređenju životne sredine, da bi učenici shvatili da trebamo čuvati prirodu, a ne je uništavati.

Više fotografija možete pogledati ovdje.