Home > Livno > Srednja ekonomska škola u Livnu raspisuje natječaj za upis učenika u I.razred u školskoj 2023./2024.godini

Srednja ekonomska škola u Livnu raspisuje natječaj za upis učenika u I.razred u školskoj 2023./2024.godini

Temeljem Odluke Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HB županije o upisu učenika u I.(prvi) razred  srednjih škola u školskoj 2023../2024. godini broj: 06 -01-34-1052/23 od 7 lipnja 2023. g.

Srednja ekonomska škola u Livnu raspisuje :

N A T J E Č A J

za upis učenika u I.(prvi) razred u školskoj 2023./2024.godini

Prijave učenika za upis u srednju školu primaju se elektroničkim putem
Evidencija o prijavama učenika za upis vodi se elektroničkim putem

Rokovi: 

Prvi upisni krug:

Prijave za upis: od ponedjeljka 26. lipnja do četvrtka 29. lipnja 2023. g.) od 9 –
13 sati
Objava rezultata na oglasnoj ploči i u sustavu aplikacije u ponedjeljak 3.
srpnja
Krajnji rok za dostavljanje prigovora je 6. srpanj do 10 sati
Upis primljenih učenika u petak 7. srpnja od 8 – 13 sati

Drugi upisni krug:

Prijave za upis u četvrtak 13. srpnja od 9 – 13 sati
Objava rezultata na oglasnoj ploči i sustavu aplikacije u ponedjeljak 17. srpnja
Krajnji rok za dostavljanje prigovora je 19. srpanj do 10 sati
Upis učenika u petak 21. srpnja od 8 – 12 sati

Za jesenski upisni krug:
Objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis
najkasnije do 10. kolovoza 2023. godine.
Prijave za upis u ponedjeljak 21. kolovoza od 8 – 12 sati
Objava rezultata u srijedu 23. kolovoza
Upis učenika u ponedjeljak 28. kolovoza od 8 – 12 sati

Učenik prilaže na upis:

– prijavu za upis (preuzeti u školi)
– izvadak iz matične knjige rođenih
– svjedodžbu o završenom osmom (VIII) i devetom (IX) razredu osnovne
škole, ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu.
Svjedodžbe se predaju u originalu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Škole, na telefon:
034 202-015,ili na našoj web stranici: ekonomska.edu.ba

Natječaj za upis u prvi razred 23 (1)