Home > Livno > SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA: Natječaj za upis u prvi razred

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA: Natječaj za upis u prvi razred

Temeljem  Odluke Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HB županije o upisu učenika u I.(prvi) razred srednjih škola u školskoj 2018/19. godini broj 06 -01-38-3-937/18 od  29. svibnja 2018. g. Srednja ekonomska škola u Livnu raspisuje :

 

N    A    T    J    E    Č    A    J

za upis učenika u  I. (prvi) razred u školskoj 2018./19.godini

 

Rokovi :

Prvi upisni krug :

Prijave za upis 28. i 29. lipnja 2018. g. (četvrtak i petak) od 8 – 14 sati

Objava rezultata na oglasnoj ploči u ponedjeljak  2. srpnja

Upis primljenih učenika u utorak  3. srpnja od 8 -14 sati

 

Drugi upisni krug :

Prijave za upis u ponedjeljak 9. srpnja od 8 -12 sati

Objava rezultata u utorak 10. srpnja

Upis učenika u  petak 13. srpnja od 8 -12 sati

 

Za jesenski upisni krug objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnije do 10. kolovoza 2018 godine .

 

Učenik prilaže na upis :

 

– prijavu za natječaj (preuzeti u školi)

– izvadak iz matične knjige rođenih

– svjedodžbu o završenom  osmom (VIII) i devetom (IX) razredu osnovne škole, ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu.

Svjedodžbe se predaju u originalu.

 

Struktura upisa učenika u prvi razred u Srednjoj ekonomskoj školi Livno u školsku 2018./2019. godinu :

 

Zanimanje Trajanje programa Broj odjela Broj učenika
Ekonomist – poslovna informatika /

bankarstvo,osiguranje i financije(kombinirani odjel)

4 godine 1 18
Ekonomist – programer 4 godine 1 18
Komercijalist 4 godine 1 18
Prodavač 3 godine 1 18

 

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu  Škole, ili na telefon: 034 202-015.