Home > Livno > Srednja ekonomska škola Livno ugostila policijske službenike koji su održali predavanje na temu vršnjačkog nasilja

Srednja ekonomska škola Livno ugostila policijske službenike koji su održali predavanje na temu vršnjačkog nasilja

Livno, 2. lipnja 2023. – Srednja ekonomska škola ugostila je drage goste, našu bivšu učenicu a danas policijsku službenicu, predstavnicu Udruženja “Mreža policijskih službenica” Nikolinu Škrabo i službenika Jozu Perkovića iz Policijske postaje Livno, koji su dana 30. svibnja 2023. godine održali predavanje na temu vršnjačkog nasilja.

Cilj posjeta i predavanja bio je upoznati učenike s pojavom vršnjačkog nasilja te naglasiti njegovu društveno neprihvatljivu i nedozvoljenu prirodu.

Nikolina Škrabo i Jozo Perković održali su informativno i edukativno predavanje koje je potaknulo učenike na razmišljanje o težini vršnjačkog nasilja i važnosti njegove prevencije.

Tijekom predavanja, predstavnici Udruženja “Mreža policijskih službenica” i Policijske postaje Livno aktivno su sudjelovali u razgovoru s učenicima, pružajući im informacije o pravima i obavezama u slučajevima vršnjačkog nasilja te kako prepoznati i prijaviti takve situacije. Učenici su bili ohrabreni da budu svjesni svoje uloge u prevenciji nasilja te da prijave svaki oblik nasilja kojeg svjedoče ili dožive.

“Vršnjačko nasilje je ozbiljan problem s kojim se suočavaju mladi ljudi diljem svijeta. Važno je educirati i potaknuti naše učenike da prepoznaju, prijave i bore se protiv takvih negativnih pojava. Zahvaljujemo predstavnici Udruženja ‘Mreža policijskih službenica’ Nikolini Škrabo i službeniku Jozi Perkoviću iz Policijske postaje Livno na njihovom vrijednom doprinosu u podizanju svijesti o vršnjačkom nasilju”, izjavio je ravnatelj Srednje ekonomske škole Miroslav Ćurić.

Ova inicijativa ima za cilj stvaranje sigurnijeg okruženja za sve učenike te promoviranje kulture nenasilja i poštovanja među mladima. Srednja ekonomska škola planira daljnju suradnju s relevantnim organizacijama i institucijama kako bi osigurala kontinuiranu podršku i edukaciju učenicima o važnosti suzbijanja vršnjačkog nasilja.