Skupština Sindikata liječnika HBŽ-a: Štrajk će trajati do ispunjenja traženih zahtjeva

Skupština Sindikata liječnika Hercegbosanske županije donijela je u petak odluku o organiziranju općeg štrajka koji je započeo 4. srpnja u 7 sati te će trajati do ispunjenja traženih zahtijeva.

Povod za ovakvu odluku su dvogodišnje odugovlačenje početka pregovora o novom kolektivnom ugovoru, zatim potpuno ignoriranje od strane Vlade Hercegbosanske županije i resornog ministarstva da se pokrene proces kolektivnog pregovaranja te najniža satnica u djelatnosti zdravstva u Federaciji BiH  te kašnjenje s isplatom 4 plaće u Domu zdravlja Drvar.

Sindikat liječnika će prema zakonu o štrajku potpisati sporazume s rukovodstvom zdravstvenih ustanova o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka a u cilju sprečavanja ugrožavanja života stanovništva, nastanka invalidnosti bolesnika kao i drugih nepoželjnih posljedica po zdravlje pacijenata.

Molimo pacijente, građane HBŽ, da imaju razumijevanja za naše zahtjeve koje nažalost ne možemo ostvariti na drugačiji način.

Sindikat liječnika HBŽ