Skupština HBŽ: Odluka o pokretanju postupka Javne nabave

https://www.skupstinahbz.com/public/images/odluka_o_pokretanju_postupka_-_lo_ulje.pdf

Ostatak tenderske dokumentacije dostupan je na portalu javnih nabava.

Skupština HBŽ