Home > Županija > Ski vikend na Vlašiću za djecu iz župa Drvar i Bos. Grahovo

Ski vikend na Vlašiću za djecu iz župa Drvar i Bos. Grahovo

U organizaciji župa Drvar i Bos. Grahovo skupina od 15-ak djece uzrasta viših razreda osnovne škole boravila je protekli vikend (od 8. do 10. veljače 2019.) u Travniku i na Vlašiću.

Na skijalištu Babanovac na Vlašiću djeca su imala organiziranu dvodnevnu školu skijanja pod vodstvom ovlaštenog instruktora prof. Ante Sučića, nastavnika tjelesnog odgoja u Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić” u Travniku. Djeca su tako uspješno svladala osnovne vještine skijanja i osposobljena za samostalno spuštanje niz lakše skijaške staze.

Mladi gosti iz Drvara i Grahova, zajedno sa svojim župnikom, bili su smješteni u travničkom Sjemeništu pod čijim svodovima djeluje i KŠC “Petar Barbarić”. Tamo su slavili misu u sjemenišnoj crkvi i posjetili grob Sluge Božjeg Petra Barbarića, a u druženju sa sjemeništarcima i ostalim učenicima imali su priliku upoznati se s djelovanjem KŠC-a i načinom života u sjemeništu i internatu.

U Travniku su djeca posjetila i rodnu kuću nobelovca Ive Andrića, župnu crkvu u kojoj je ovaj veliki Travničanin kršten, Šarenu džamiju i izletnički lokalitet Plava voda.

Na vlašićkom platou Galica djeca su bila ugoštena i u Planinarskom domu “Erich Brandis” koji je u vlasništvu lokalnih planinara Hrvata.

Nezaboravni ski vikend na Vlašiću za djecu iz Drvara i Grahova plod je prijateljstva i suradnje ove dvije župe s lokalnim travničkim udrugama za humani i održivi razvoj “KLIK” i “Naše polje” koje su potpomogle realizaciju ovog projekta.

Ova suradnja je primjer kako manje i siromašnije lokalne zajednice i župe – u vremenu naglašene sveopće društvene negativnosti – mogu također biti pokretači pozitivnih ideja i projekata u svrhu poboljšanja uvjeta života, napose za djecu i mlade.