Home > BiH > Širom BiH prosvjedi protiv femicida

Širom BiH prosvjedi protiv femicida

Širom BiH u srijedu, 11. listopada, s početkom u 16 sati, bit će održani prosvjedi pod sloganom “Niti jedna više!” zbog porasta slučajeva femicida.

Prosvjedi će biti održani u Mostaru, Bijeljini, Tuzli, Sarajevu, Zenici, Lukavcu, Banja Luci, Konjicu, Gračanici i Gradačcu.Zahtjevi odgovornim institucijama, pravosuđu, i vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini povodom prosvjeda građana i građanki protiv femicida i nasilja nad ženama i djevojčicama:

Policiji, tužiteljstvu, sudovima

 • Zaštita žrtava: Provesti procjenu rizika ponovnog činjenja nasilja prilikom svake prijave nasilja u obitelji i drugih oblika rodno-zasnovanog nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom. Na osnovu toga osigurati maksimalnu zaštitu i podršku žrtvama, uključujući hitne i zaštitne mjere.
 • Hitno postupanje: Istrage provoditi i optužnice podizati u što kraćem roku od izvršenja odnosno saznanja o kaznenom djelu, posebno onda kada postoji rizik ponovnog počinjenja nasilja, te u situacijama kada su žrtve izložene pritiscima i zastrašivanju od strane počinitelja.
 • Disciplinska odgovornost: Pokrenuti disciplinske postupke protiv odgovornih osoba u slučaju propusta pružanja neophodne zaštite.
 • Položaj oštećene: Pružiti svu potrebnu podršku žrtvi nasilja u kaznenom postupku, uključujući odlučivanje o imovinskopravnom zahtjevu a sve kako bi se izbjegla njena dodatna traumatizacija. Iz istog razloga je neophodno postupak okončati u razumnom roku, bez dodatnih odlaganja.
 • Pristup servisima podrške: Osigurati žrtvama/preživjelima pristup besplatnoj pravnoj pomoći i pravima iz oblasti socijalne, zdravstvene zaštite i ekonomske podrške, kao i potpuno i pravovremeno informiranje, na njima razumljiv način, o pravima i dostupnim uslugama.
 • Strože kazne za počinitelje: Prilikom odmjeravanja kazni uzeti u obzir otežavajuće okolnosti: povijest nasilja u obitelji, prisustvo djece djelu nasilja, povratak u vršenje djela kao i upotreba oružja. Praksa uvažavanja porodičnog statusa počinitelja (suprug, otac…) u izricanju blage kazne mora biti prekinuta. Njome se ohrabruje kultura nekažnjavanja, a žrtvu izravno dovodi u opasnost odmazde od nasilnika.

  Zakonodavcima

  • Femicid kao kazneno djelo. Rodno motivirano ubojstvo žena uvesti kao zasebno kazneno djelo, kojim će se jasno definirati što podrazumijeva kako bi se u praksi izbjegao svaki pokušaj relativiziranja femicida. Ovim bi se zakonodavstvo uskladilo s neophodnim odredbama Istanbulske konvencije, te omogućile strože kazne za počinitelje i bolju zaštitu žrtava.
  • Djeca kao žrtve: Izmjene zakonodavstva trebaju prepoznati djecu kao žrtve nasilja u obitelji, uključujući slučajeve gdje djeca svjedoče nasilju nad članovima
   Praćenje nasilja: Razviti jedinstvenu bazu podataka, sistem prikupljanja podataka o slučajevima nasilja te registar nasilnika radi boljeg praćenja i reagovanja na rodno-zasnovano nasilje odnosno femicid te kreiranje politika i programa za prevenciju i zaštitu žrtava.
  • Odgovornost za nečinjenje: Uvesti sankcije za nečinjenje za sve službenike/ce nadležnih institucija koji/e su doprinijeli da se prijavljeno nasilje okonča
  • Kontrola oružja: Pooštriti kontrolu izdavanja dozvola za posjedovanje oružja, uključujući oružje za lov. Osobe prijavljene za nasilje u obitelji ne smiju imati dozvolu niti posjedovati oružje. Pratiti registar osoba koje posjeduju oružani list, te njihovo psihološko profiliranje.

Jačanje kapaciteta: Regulirati obavezu redovne obuke, uključujući planiranje financijskih sredstava, svih predstavnika/ica institucija nadležnih za prevenciju i suzbijanje rodno-zasnovanog nasilja u cilju podizanja svijesti kako o uzrocima istog tako i o razarajućim posljedicama blage kaznene politike po žene žrtve nasilja i društvo u cjelini.

Zašto prosvjedi?

 • Zato što je 48% žena u Bosni i Hercegovini pretrpjelo seksualno i rodno zasnovano nasilje.
 • Zato što se u 84% slučajeva nasilje u obitelji i intimnim vezama nikada ne prijavi.
 • Zato što oko 70% istraga slučajeva prijavljenih nadležnim tužiteljstvima bude obustavljeno.
 • Zato što su radi blage kaznene politike mnoge od njih, njihova djeca i najbliži izloženi stalnom i brutalnom
  nasilju. Pakao koji završava premlaćivanjem do smrti – uživo.
 • Zato što nam je dosta da gledamo kako broj žrtava raste iz mjeseca u mjesec, dok se nasilje nad ženama i
  djevojčicama općenito doživljava ili kao privatni problem ili ono za što su „same krive“, jer imaju „dug jezik“,
  jer im je „dekolte previše otvoren“, jer se „prave pametne“, jer su „izabrale pogrešnog čo’eka“, „ko im je kriv“!

One nisu krive! KRIV je, na prvom mjestu, u društvo duboko ukorijenjen sistem nejednakosti – naširoko njegovana patrijarhalna svijest koja žene i sve „druge“ smatra niže vrijednim ljudskim bićima, objektima koje se posjeduje, subjektima koji se tlače i guraju na najnižu društveno-ekonomsku ljestvicu – prve na udaru prekomjerne zloupotrebe moći i upotrebe sile. U kući, na ulici, na radnom mjestu, u javnom prostoru. Nigdje se ne osjećaju sigurno. KRIVE su institucije i politike koje to dozvoljavaju. KRIVA je javnost koja im to dopušta.

Stoga, TRAŽIMO hitnu i djelotvornu reakciju odgovornih institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, te korjenitu promjenu u svim društvenim sferama gdje se ovakva uvjerenja, oblici svijesti i prakse potiču, zataškavaju, ili prešutno odobravaju. Svaki naredni slučaj femicida je ODGOVORNOST cijelog društva. Pozivamo vas da svojim sudjelovanjem i djelovanjem glasno poručite: NITI JEDNA VIŠE!, poručili su iz Fondacije CURE.

Jabuka.tv