SINDIKAT MUP-a HBŽ nezadovoljan Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu MUP

Dana 23.02.2022. godine u zgradi Vlade HBŽ održan je radni sastanak između predstavnika Vlade HBŽ na čelu sa premijerom, ministrom MUP-a HBŽ te ministrom financija i predstavnicima Sindikata djelatnika MUP-a u HBŽ.

Na navedenom sastanku razgovaralo se o prijedlogu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu MUP-a HBŽ gdje su predstavnici našeg Sindikata iznijeli primjedbe i prijedloge za poboljšanje navedenog Pravilnika. Nakon rasprave oko spomenutog Pravilnika resorni ministar je za 25.02.2022. godine predložio održavanje novog sastanka kojem bi nazočio i komesar Uprave policije kako bi se tom prilikom mogli usuglasiti stavovi u dijelu Pravilnika koji se odnose na Upravu policije.

Predstavnici Sindikata su na sastanku izrazili svoju zabrinutost zbog nepoštivanja pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora te su predstavnike Vlade HBŽ upozorili na posljedice koje mogu proizaći iz toga.

Također, predstavnici Sindikata su upoznali predstavnike Vlade HBŽ da su resornom ministru blagovremeno uputili odgovor na iznesene primjedbe Vlade HBŽ a koje se odnose na Zakon o plaćama policijskih službenika, te da su također spremili primjedbe na Zakon o plaćama korisnika proračuna a koje će biti upućene Ministarstvu financija na razmatranje. Sindikat djelatnika MUP-a u HBŽ očekuje da će Ministarstvo financija uzeti u razmatranje navedene primjedbe te da će se u skladu s tim organizirati poseban sastanak kako bi se našlo rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće za sve strane.

Ovom prilikom Predsjedništvo sindikata poziva članove Sindikata da za sve nejasnoće oko pregovora s Vladom HBŽ kontaktiraju svoje sindikalne povjerenike, te da ne obraćaju pažnju na neprovjerene, neistinite i nadasve zlonamjerne informacije koje u posljednje vrijeme dolaze od strane pojedinaca koji nisu ni na koji način uključeni u pregovore, a samim tim i u donošenje zaključaka ili odluka koje se odnose na radno-pravni status naših članova i ostalih zaposlenih u MUP-a HBŽ, priopćeno je iz Sindikata MUP HBŽ.

www.tomislavnews.com/Foto arhiv