Sanirana deponija na Duvanjskom polju

Udruga Naša Baština preko projekta Kraška Polja III. u suradnji s Enduro klubom “Gaas” i MZ Stipanići realizirali su projekt “Sanacija ilegalne deponije na rubu Duvanjskog polja”.Kroz suradnju spomenutih udruga još jednom dala se važnost očuvanju kraških polja.

Na lokaciji “Satulija” saniran je sav otpad koji se godinama dopremao iz domaćeg te obližnjih sela.Koristimo priliku ovim putem i molimo za ekološku svijest mještana i ostalih građana da otpad odvoze u suradnji s Komunalnim poduzećem Tomislavgrad.

Enduro klub “Gaas”