Home > Livno > Sanacija i rekonstrukcija dvaju školskih igrališta

Sanacija i rekonstrukcija dvaju školskih igrališta

Ovih dana završeni su radovi na asfaltiranju sportskih školskih igrališta područnih škola. Riječ je o igralištima pored Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Orguzu i Osnovne škole Fra Lovro Karaula u Podhumu. Stari asfalt na igralištu u Orguzu je u potpunosti uklonjen te je, nakon pripremnih zemljanih radova, igralište asfaltirano.

U Podhumu je igralište sanirano i presvučeno novim asfaltom. Vrijednost ugovorenih i izvedenih radova na školskom igralištu kod škole u Orguzu je 32.483,41 maraka a kod škole u Podhumu  37.434,15 konvertibilnih maraka. Izvođač radova bili su Livno putovi a investitor je Grad Livno.

Završeno je i postavljanje rasvjete na igralištu na Brini. Za realizaciju ovog projekta Grad je osigurao sredstva u iznosu od  23.690 konvertibilnih maraka.

Grad Livno