Rok za podnošenje prijava za glasanje izvan BiH ističe 19. srpnja 2022.

Središnje izborno povjerenstvo BiH objavilo je da, u skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. koji će biti održani u nedjelju, 2. listopada 2022., rok za podnošenje prijava za glasanje izvan BiH ističe 19. srpnja 2022. godine.

Pojašnjavaju da se prijave za glasanje izvan BiH dostavljaju elektronski putem portala e-Izbori dostupnom na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ili putem telefaksa na brojeve:  +387 33/251-333 i +387/33 251-334.

Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba; putem Info-linije +387 33/251-331 i +387/33 251-332  ili elektronskim putem na e-mail: info@izbori.ba.

Navedeno je da je nova platforma e-Izbori koja omogućava online korištenje servisa Središnjeg izbornog povjerenstva BiH razvijeno, pored ostalog, radi unaprjeđenja komunikacije sa biračima i sprječavanja zloupotreba izbornog procesa.

Korisnici portala e-Izbori se za tehničku podršku pristupa portalu mogu obratiti na e-mail adresu  ikt.podrska@izbori.ba, priopćeno je iz SIP-a.