Roditelji njegovatelji mogu podnositi zahtjeve, primat će mjesečno iznos najniže plaće

Otklonjene su sve pravne prepreke u provedbi novog Zakona o roditeljima njegovateljima te centri za socijalni rad nesmetano mogu zaprimati zahtjeve korisnika, piše Večernji.ba.

Naime, na zahtjev direktorice Udruge obitelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu” Ines Kavalec u petak je u sjedištu Vlade FBiH održan sastanak s federalnim ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom, predstavnicima Federalnog ministarstava rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva financija.

Sastanku je nazočio i premijer Vlade FBiH Fadil Novalić. Razgovarano je o uočenim poteškoćama u provedbi novog Zakona o roditeljima njegovateljima. Bitnim je istaknuto da su prijedlogom proračuna FBiH predviđena sredstva za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja te da će svi oni kojima bude dodijeljen status roditelja njegovatelja prava na naknadu s pripadajućim doprinosima ostvariti retroaktivno.

Zakon predviđa da roditelj njegovatelj osobe s poteškoćama prima mjesečni iznos u visini najniže plaće u FBiH uz osigurano zdravstveno osiguranje, kao i uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Udruga “Dajte nam šansu” poziva sve roditelje/skrbnike koji ispunjavaju kriterije za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja da predaju potrebnu dokumentaciju nadležnim centrima za socijalni rad. Svi budući korisnici, u slučaju da imaju bilo kakvu nejasnoću vezanu uz ostvarivanje svojih prava po ovom zakonu, objašnjenja mogu tražiti u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Podsjetimo, i nakon više od 2 mjeseca od stupanja na snagu Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH roditelji koji su predali zahtjeve za priznavanje statusa još uvijek nisu dobili odluke, niti su uvedeni u pravo koje imaju po ovom zakonu.  Zakon je stupio na snagu 30. prosinca 2021. Po tvrdnjama udruga za potporu djeci i osobama s poteškoćama u razvoju, trenutačno roditelji koji su podnijeli zahtjeve dobivaju razna nelogična objašnjenja iz Centara za socijalni rad zbog čega čekaju na izdavanje odluke.

Između ostalih, jedno od objašnjenja je da nemaju upute tko će ih uplaćivati i kako će biti uplaćivani pripadajući doprinosi na minimalnu plaću roditelja njegovatelja.

Također, veliki broj roditelja u FBiH još uvijek čeka da bude pozvan pred Povjerenstvo za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za osobu s invaliditetom te dok ne dobiju nalaz, ocjenu i mišljenje Povjerenstva za medicinsko vještačenje ne može predati zahtjev za priznavanje statusa.

U zakonu je definirano da je roditelj njegovatelj roditelj djeteta sa 100% invaliditetom, prouzročenim bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepe osobe čiji je vid ispod 0,05, odnosno osobe koja se ne može osposobiti za samostalan život niti se može samostalno kretati, uzimati hranu, odijevati te održavati osobnu higijenu.