Raspored postavljanja kućnih brojeva do 16. listopada

Obavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata da Grad Livno nastavlja fizičko označavanje objekata u naseljenim mjesta i naseljima postavljanjem pločica s kućnim brojevima: od 13. do 16. listopada 2020. god.: Prolog, Ćaić, Odžak, Lištani, Vidoši, Glavice, Gluvuše, Smričani, Grgurići, Magdan, Lopatinac, Potkraj i Tušnica.

Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva te predstavnici stanara u zgradama budu prisutni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje.